Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Grono Pedagogiczne:

mgr Monika Szczupak
Dyrektor szkoły
 edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Marzena Nowak język polski
mgr Joanna Kustosz
matematyka
mgr Beata Bojdo
oddział przedszkolny
mgr Barbara Matura
edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Kądziołka matematyka
mgr Barbara Kapałka edukacja wczesnoszkolna, świetlica, pedagog
mgr Teresa Ćwikła
przyroda, geografia
mgr Jolanta Filip język angielski
mgr Karolina Krawczyk
język angielski, język polski, historia
ks. Kazimierz Piekarski
religia
mgr Marta Wolnik
wychowanie fizyczne, informatyka, technika
mgr Ewa Kochan
historia
mgr Małgorzata Sumara
fizyka
mgr Izabela Wołek
chemia, biologia
mgr Ewa Potępa
język niemiecki
mgr Katarzyna Przeklasa
edukacja wczesnoszkolna, świetlica, pedagog
mgr Aneta Kania
plastyka, muzyka
mgr Beata Koczwara
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bernadetta Bibro
doradztwo zawodowe