Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Samorząd Uczniowski:

PRZEWODNICZĄCA  
ZASTĘPCA  
SKARBNIK  
Sekcja dekoracyjna:
 
 
 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022#