Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Skontaktuj się z nami:

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku


Jaworsko 151
32-853 Łysa Góra
tel. (14)6657183admin: marta_wolnik@wp.pl