Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Grono Pedagogiczne:

mgr Barbara Jeleń
Dyrektor szkoły
język polski
mgr Lucyna Potępa język polski
mgr Joanna Kustosz
matematyka
mgr Magdalena Duda
oddział przedszkolny
mgr Barbara Matura
edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Wołek biblioteka
mgr Barbara Kapałka świetlica, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jolanta Filip język angielski
mgr Ewa Kochan
historia
ks. Andrzej Chmielarz
religia
mgr Marta Wolnik
wychowanie fizyczne, informatyka, technika
mgr Paweł Mokwa
fizyka
mgr Izabela Wołek
chemia, biologia
mgr Ewa Potępa
język niemiecki
mgr Aneta Kania
plastyka, muzyka, pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno kompensacyjne
mgr Teresa Ćwikła
geografia, przyroda
mgr Bogusława Faron
doradztwo zawodowe