Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Plan lekcji: