Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Programy europejskie:

Erasmus +

product

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku jako jedna z 2-ch szkół na terenie gminy Dębno realizuje 2 projekty w ramach programu unijnego Erasmus + „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”. W ramach tego programu pięciu nauczycieli odbędzie szkolenia krajowe oraz zagraniczne, w tym szkolenia językowe i specjalistyczne. Celem głównym są korzyści dla naszej szkoły obejmujące wprowadzenie zmian mających na celu podniesienie poziomu kształcenia, zwiększenie motywacji uczniów szczególnie do nauki języków obcych oraz uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. Zakończyliśmy cykl szkoleń na rok 2015. W okresie wakacji dyrektor szkoły oraz nauczyciele przyrody, informatyki, w-fu i techniki odbyli 2-tygodniowe szkolenia językowe z języka angielskiego na terenie Wielkiej Brytanii. Zajęcia odbywały się w nadmorskiej miejscowości w Bournemouth w Richard Language College. Nauczycielka ucząca w oddziale przedszkolnym wyjechała do Niemiec na kurs z zakresu języka niemieckiego. Głównym celem kursów językowych była poprawa umiejętności uczestników w zakresie komunikacji w danym języku oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w kursach specjalistycznych za granicą. Nauczycielka języka angielskiego wzięła udział w tygodniowym kursie w Holandii, którego tematem przewodnim było wykorzystanie sztuki, muzyki, sportu i informatyki w szeroko pojętym kreatywnym nauczaniu oraz zapoznanie uczestników ze sposobami pozytywnego wpływania na zachowanie uczniów. Głównym celem wszystkich kursów było zapoznanie uczestników z innowacyjnymi metodami nauczania mającymi pomóc w zwiększeniu motywacji uczniów, przede wszystkim poprzez wdrożenie nauczania przez działanie.
Opis programu: Erasmus + Krok ku wielojęzyczności


Comenius

product

COMENIUS- MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ Celem programu Comenius jest Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich. Niektórzy błędnie myślą, że tego typu szkolenia skierowane są wyłącznie do nauczycieli języków obcych, jednakże Program ten skierowany jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół i dotyczy szkoleń europejskich w wybranych obszarach wiedzy. Beneficjenci programu otrzymują dofinansowanie: - kosztów szkolenia, - kosztów utrzymania, - kosztów podróży, - kosztów przygotowania językowego/kosztów na pokrycie specjalnych potrzeb (w uzasadnionych przypadkach) W roku szkolnym 2010/2011 nauczycielka języka angielskiego- mgr Agnieszka Basta zakwalifikowała się do udziału w programie Comenius- Mobilność Kadry Nauczycielskiej i odbyła 2-tygodniowe szkolenie metodyczno-językowe w Wielkiej Brytanii w miejscowości Bournemouth. Poniższe informacje przygotowała, aby szersze grono pedagogiczne mogło zapoznać się z programem. KROK PO KROKU START Najłatwiejszą drogą jest skontaktowanie się z przedstawicielem Agencji Narodowej, który pomaga we wszelkich formalnościach na etapie wnioskowania o przyznanie dofinansowania np. mogę polecić panią Katarzyna Wawrzak (mielczarek_k@yahoo.com). Jeśli nie mamy kontaktu z takim przedstawicielem pozostaje nam samodzielne znalezienie odpowiedniego szkolenia przy pomocy bazy danych kursów, do której link znajduje się na stronie www.comenius.org.pl .Nie wszystkie kursy zamieszczone są w oficjalnej bazie danych Comeniusa, dlatego można też szukać kursów bardziej dostosowanych do naszych indywidualnych potrzeb. Po znalezienie odpowiedniego kursu wymagany jest kontakt z organizatorem i zdobycie zaświadczenia, które jest niezbędnym dokumentem dołączonym do wniosku o dofinansowanie. WNIOSEK Czekamy na pojawienie się formularza wniosku na stronie www.comenius.org.pl w zakładce Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, następnie zapisujemy wniosek na swoim komputerze i przystępujemy do odpowiedzi na poszczególne pytania. Na tym etapie należy również określić budżet szkolenia, dlatego warto skorzystać z pomocy przedstawiciela Agencji Narodowej, jeśli tylko mamy taką możliwość. Wraz z wypełnionym wnioskiem przesyłamy do Agencji Narodowej w Warszawie wymagane na dany rok załączniki i czekamy na wyniki selekcji. Wyjazdy na kursy są możliwe cały rok, ale wiadomo dla nauczycieli chyba najlepszą porą jest lato. Nauczyciele, którzy chcieliby wyjechać w okresie wakacyjnym powinni wypełnić wniosek, który pojawi się na przełomie grudnia i stycznia. WYNIKI SELEKCJI Jeśli numer naszego wniosku znajdzie się na liście zaakceptowanych można zacząć przygotowania do wyjazdu. Należy powiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia, chyba, że mamy opiekuna z AN, który zrobi to za nas i podpisać umowę z AN, a po otrzymaniu 80% przyznanej kwoty dofinansowania zarezerwować bilety lotnicze. Jeśli staraliśmy się o dofinansowanie do kursu językowego, należy rozpocząć kurs. SZKOLENIE W tym punkcie każdy będzie miał indywidualne wrażenia z indywidualnych szkoleń, więc opiszę w skrócie szkolenie, na które otrzymałam dofinansowanie z programu Comenius- Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Cały wyjazd do Wielkiej Brytanii trwał 14 dni i miał miejsce w lipcu 2011. W szkoleniu skierowanym do nauczycieli języka angielskiego brali udział nauczyciele z Polski, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Litwy i Włoch. Szkolenie miało charakter warsztatowy i składało się z zajęć porannych mających na celu "szlifowanie" umiejętności językowych i z zajęć popołudniowych wprowadzających w tematykę czysto metodyczną, podczas których poznałam nowoczesne metody pracy z uczniami. Chętni nauczyciele mieli możliwość obserwacji zajęć z dziećmi z Hiszpanii. Na etapie wnioskowania wybrałam opcję zakwaterowania u rodziny angielskiej, dzięki czemu przez cały okres szkolenia miałam kontakt z "żywym językiem" oraz z kulturą brytyjską. Ważnym i niezwykle przyjemnym aspektem szkolenia były wycieczki fakultatywne m.in. do Londynu, Oxfordu, Salisbury i Stonhenge. Oczywiście można było samemu sobie zorganizować np. taki wyjazd, jaki zorganizowałam sobie z koleżanką ze szkolenia na malownicze Wybrzeże Jurajskie (ang. Jurassic Coast). Dzięki szkoleniu poznałam niezwykle ciekawych ludzi z różnych zakątków Europy, z którymi spotykałam się również po zajęciach w Richard Language College. Spotkania te było okazją do żartów np. z angielskiej pogody, wymiany doświadczeń z pracy w szkole w różnych krajach oraz poznania różnić międzykulturowych i przede wszystkim do dobrej zabawy. POWRÓT Po szkoleniu został mi cały segregator z notatkami dotyczącymi pracy z uczniami na lekcjach języka angielskiego. Z pewnością je wykorzystam na moich lekcjach w nadchodzącym roku szkolnym. Formalnie, każdy po powrocie ze szkolenia musi wypełnić raport końcowy oraz wywiązać się z obietnic złożonych we wniosku dotyczących działań promujących program np. napisanie sprawozdania ze szkolenia. Jest to warunkiem otrzymania pozostałych 20% kwoty dofinansowania. Podsumowując, szkolenie zagraniczne to chyba jedna z najlepszych form doskonalenia zawodowego- połączenie pożytecznego (warsztaty/ wykłady) z przyjemnym (wycieczki fakultatywne, spotkania z innymi uczestnikami kursu) i polecam je wszystkim nauczycielom.


eTwinning

product

ETWINNING
Program eTwinning jest główną akcją programu eLearning- nauczanie przez Internet, która polega na realizacji wybranego przez siebie projektu przy współpracy z nauczycielami i uczniami z bliźniaczych szkół w Europie za pomocą Internetu. Projekty mogą realizować nauczyciele wszystkich specjalności.
Do tej pory Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku ma za sobą realizację jednego projektu w ramach programu eTwinning. Projekt realizowany w roku szkolnym 2010/2011 przez uczniów klasy III: Koordynator: mgr Agnieszka Basta - nauczyciel języka angielskiego Współpracujący nauczyciele: dyrektor mgr Ewa Niemiec, mgr Monika Szczupak- nauczanie zintegrowane. Temat: Mity, legendy oraz historie prawdziwe naszych krajów. Język projektu: angielski, polski. Przyznane nagrody: Projekt otrzymał Odznakę Jakości eTwinning.
Więcej o programie można przeczytać na stronie: www.etwinning.pl


product