Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworsku

Biblioteka

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens. "
Kornel Makuszyński - Poezje wybrane

Harmonogram pracy Biblioteki

Biblioteka szkolna umożliwia wypożyczenie książek i lektur wszystkim uczniom szkoły.
Harmonogram jest następujący:
Poniedziałek-  -----
Wtorek- 12:40-12:55
Środa- 12:40-12:55
Czwartek- 12:40-12:55
Piątek- 8:00-12.15